Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.

Kapr bude od příštího roku vysazován i do lesů

 

Český rybářský svaz si je dobře vědom úspěchů, které sklidil vysazováním kaprů do našich vod. Kapr se díky tomu stal velmi populárním živočichem nejen v řadách rybářů, ale i mezi širokou veřejností. Průzkum agentury Reuters přinesl zajímavé výsledky. 60% občanů České republiky se domnívá, že kapr je symbolem vlastenectví a prosperity. Dokonce celých 80% dotazovaných kaprovi důvěřuje a umí si jej představit ve funkci krajské samosprávy.

Dokonce i mezi dětmi se stal kapr oblíbenou postavičkou a celá polovina předškoláků z mateřských školek svorně tvrdí, že až vyrostou, stanou se kapry.

Po té, co byl kapr dosazen do všech jezer, rybníků a řek, se zdálo, že již není kam expandovat. Svaz se ještě pokoušel rozšířit působení kapra vysazováním do horských bystřin, studánek, vodovodního potrubí ba dokonce si hodně sliboval od projektu Chelgner, který hledá na Měsíci vodu, kde by alespoň částečně zarybnil Měsíce kaprem, avšak zatím to vypadá, že na Měsíci je pouze led. Vypadalo to tedy, že rozšiřování kapra bohužel nalezlo své hranice.

Nicméně když už to nikdo takřka nečekal, přispěchali na pomoc zákonodárci.

Oblíbenost a široké využití kapra neuniklo očím předních zástupců ministerstev zemědělství a životního prostředí, kteří vyvinuli iniciativu a za asistence Českého rybářského svazu rozjíždí projekt „kapr do lesů a na luka“. Od tohoto projektu si ministerstva slibují, že kapr plynule v naší přírodě nahradí nerentabilní zajíce, králíky a divoká prasata a dobude další metu – tedy Myslivost.

Nám nezbývá než popřát iniciátorům tohoto projektu mnoho zdarů a těšit se, že za pár let narazíme na kapra i vlese.

Průměrná známka: 1,92

Komentář ke článku (57)